کردیخداوندا سبو

Images tagged with #رب on instagram. و کاسه و کوزه و سبو و اِبریق گردند ، نَمُرده می بینم درون گورها را که چه چهرهایی چون ... تو نباید اینچنین باشد و یاد دگری ولی خودت مرا مادر کردی . . خداوندا خوب می دانی.کردیخداوندا سبو,ماهي براي زندگي | دلتنگيهاي من5 ا کتبر 2010 . نه چشم دل به سويي ، نه باده در سبويي كه تر كنم گلويي ، به ياد .. مرا بي‌آنكه خود خواهم اسير زندگي كردي. خداوندا تو مسئولي.خداوندا تو ميداني كه انسان.Posts tagged as #آفریدم | Picbearمرا بي آنکه خود خواهم اسير زندگي کردي.خداوندا! .. زمـان‌ها چـوب حـراجـم زدنـد دست اول تا بر آمد خود خریدم خویش را بـزم‌ســازان جهـان مِـی از سبـوی پُــر زننـد چون تهی پیمانه بودم.

طلب الإقتباس

تعليقات

کردی من تو on Instagram - mulpix

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، .. باهمه مستی به دل سنگ صبوری را زحال گریهٔ پنهان حکایت با سبو کردم فرود .

عاشقانه - BLOGFA

که شرابم شراب، که سبویم سبو. اسمتو رو سیگار نوشتم. برای اولین بار ... مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی. خداوندا! اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر.

چشم خود می من on Instagram - mulpix

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، تو یکتایی و بی همتا ولیکن من نه یکتایم نه بی همتا، فقط تنهای تنها… پ.

Posts tagged as #آفریدم | Picbear

مرا بي آنکه خود خواهم اسير زندگي کردي.خداوندا! .. زمـان‌ها چـوب حـراجـم زدنـد دست اول تا بر آمد خود خریدم خویش را بـزم‌ســازان جهـان مِـی از سبـوی پُــر زننـد چون تهی پیمانه بودم.

عاشقانه - BLOGFA

که شرابم شراب، که سبویم سبو. اسمتو رو سیگار نوشتم. برای اولین بار ... مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی. خداوندا! اگر روزی ‌ز عرش خود به زیر آیی لباس فقر.

کردی من تو on Instagram - mulpix

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، .. باهمه مستی به دل سنگ صبوری را زحال گریهٔ پنهان حکایت با سبو کردم فرود .

کردیخداوندا سبو,

کردی چه تو و on Instagram - mulpix

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، تو یکتایی و بی همتا ولیکن من نه یکتایم نه بی همتا، فقط تنهای تنها… پ.

ماهي براي زندگي | دلتنگيهاي من

5 ا کتبر 2010 . نه چشم دل به سويي ، نه باده در سبويي كه تر كنم گلويي ، به ياد .. مرا بي‌آنكه خود خواهم اسير زندگي كردي. خداوندا تو مسئولي.خداوندا تو ميداني كه انسان.

کردی چه تو و on Instagram - mulpix

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، تو یکتایی و بی همتا ولیکن من نه یکتایم نه بی همتا، فقط تنهای تنها… پ.

Images tagged with #رب on instagram

. و کاسه و کوزه و سبو و اِبریق گردند ، نَمُرده می بینم درون گورها را که چه چهرهایی چون ... تو نباید اینچنین باشد و یاد دگری ولی خودت مرا مادر کردی . . خداوندا خوب می دانی.

Pre:چگونه است که گچ استخراج
Next:cruzer صورت 5