خاکشست ماسه های سیاه

جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -تکنیک های جدایی به خشک مواد غذایی گیاهی دانه (i.e, الی) مواد. .. اندازه های غربالگری, خاکشست هوا و جداسازی الکترواستاتیک با استفاده از یک صفحه موازی جدا ... را برای صنعت مواد معدنی شن و ماسه," در سنگین مواد معدنی کنفرانس, ژوهانسبورگ, 2003.خاکشست ماسه های سیاه,جداسازی الکترواستاتیک خشک گرانول گیاهی مواد غذایی -تکنیک های جدایی به خشک مواد غذایی گیاهی دانه (i.e, الی) مواد. .. اندازه های غربالگری, خاکشست هوا و جداسازی الکترواستاتیک با استفاده از یک صفحه موازی جدا ... را برای صنعت مواد معدنی شن و ماسه," در سنگین مواد معدنی کنفرانس, ژوهانسبورگ, 2003.

طلب الإقتباس