فرآیند برای تولید بنتنت فعال اسید

تاکید محققان به غنی سازی آرد با فولات ها بجای اسید . - آرد پوسان14 آوريل 2015 . برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک از سال 80 در استان بوشهر شروع . بر اساس دستورالعمل، آرد تولیدی خود را با آهن و اسید فولیک غنی کنند و کیسه . نهایتا متابولیسم اسید فولیک به کبد محول می گردد که مراحل متابولیسم آن در.فرآیند برای تولید بنتنت فعال اسید,تاکید محققان به غنی سازی آرد با فولات ها بجای اسید . - آرد پوسان14 آوريل 2015 . برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک از سال 80 در استان بوشهر شروع . بر اساس دستورالعمل، آرد تولیدی خود را با آهن و اسید فولیک غنی کنند و کیسه . نهایتا متابولیسم اسید فولیک به کبد محول می گردد که مراحل متابولیسم آن در.

طلب الإقتباس