رنگ پوشش داده شده khopoli آسیایی

کاربرد تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص تلفیقی نقدشوندگی .در میان مدلهای تحلیل پوششی داده ها، مدل دامنه تعدیل شده (RAM) از این خاصیت . با استفاده از این روش، نمره شاخص تلفیقی نقدشوندگی سهام اختصاص دادهشده به هر یک از.رنگ پوشش داده شده khopoli آسیایی,ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها .در این صورت در این مقاله سعی شده تا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های . . A. Assessing the Teaching Researching Performance With the Help of Data Envelopment.اصل مقاله (3452 K) - مطالعات مدیریت صنعتیشهید بهشتی به روش تحلیل پوششی داده ها با استفاده از مدل CCR مضربی ورودی. محور در دو . تابع تولید در نظر نمی گیرند و مستقیما با داده های مشاهده شده کار می کنند.

طلب الإقتباس

تعليقات

ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دولتی استان یزد با استفاده از ترکیب .

. نسبی 13 بیمارستان دولتی استان در طی سال 1387 با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و . نظر ارسال شده توسط نام يا پست الكترونيك در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۴.

ارزیابی عملکرد واحدهای استانی سازمان تامین اجتماعی در بخش درمان غیر .

همچنین هیچکدام از متغیرهای محیطی در نظر گرفته شده بر روی کارایی تاثیر معنادار نداشتند. نتیجه گیری: ارزیابی عملکرد واحدهای استانی نشان دهنده وضعیت مطلوب.

ارزيابي کارايي و عملکرد نسبي شرکت ها با رويکرد تحليل پوششي .

در اين پژوهش براي سنجش عملکرد پرتفوي، از معيار ويليام شارپ استفاده شده است. كليد واژه: تحليل پوششي داده ها، بازدهي به مقياس، پرتفوي کارا، تاثير اندازه.

رنگ پوشش داده شده khopoli آسیایی,

مقاله بازده نسبت به مقیاس واحدهای کارا در تحلیل پوششی داده ها با فازی

در مدل های استاندارد DEA تمام داده ها دقیق و بدون تغییر فرض شده است، هرچند که این فرض همواره ممکن نمی باشد. در مواردی درک خبرگان از پارامترها بصورت داده های فازی.

ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها .

در این صورت در این مقاله سعی شده تا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های . . A. Assessing the Teaching Researching Performance With the Help of Data Envelopment.

ارزيابي کارايي و عملکرد نسبي شرکت ها با رويکرد تحليل پوششي .

در اين پژوهش براي سنجش عملکرد پرتفوي، از معيار ويليام شارپ استفاده شده است. كليد واژه: تحليل پوششي داده ها، بازدهي به مقياس، پرتفوي کارا، تاثير اندازه.

Pre:تجهیزات معدن کوچک برنامه ساخت و ساز
Next:پالایش آسیاب زغال سنگ قهوه ای توپ